Nadat u zich heeft ingeschreven bij InvoiceSharing, kunt u leveranciers en/of klanten uitnodigen. Eerst wordt behandeld hoe u een leverancier kunt uitnodigen en wat de leverancier dient te doen om de uitnodiging te accepteren. Daarna zal worden behandeld hoe u een klant uitnodigt en wat de klant dient te doen om de uitnodiging te accepteren.


Er zijn twee situaties denkbaar om een leverancier of klant uit te nodigen. U kunt InvoiceSharing pas gebruiken, of u gebruikt InvoiceSharing al enige tijd en wilt nog meer leveranciers uitnodigen. In de volgende paragraaf zal eerst worden besproken hoe u een leverancier toevoegt als u pas bent ingeschreven in InvoiceSharing.