Om een debiteurennummer te koppelen aan een klant gaat u naar de pagina Mijn relaties, vervolgens klikt u op het grijze wieltje rechts naast de naam van de klant.Hierna voegt u het kenmerk toe. Het toegevoegde kenmerk dient u nog te activeren, zodat u op de pagina Tijdlijn kunt zien dat de facturen ook daadwerkelijk worden vestuurd aan de klant. Voor meer informatie over het koppelen van factuurkenmerken, zie de pagina's NL03.01.01 en NL03.01.02. 


Mocht het nog steeds niet lukken om een debiteurennummer te koppelen, dan kan het zijn dat u geen facturen van nieuwe klanten heeft toegevoegd waarin debiteurennummers staan om te koppelen.