Facturen in het Digitale facturenarchief worden in Export vertaald naar het bestandsformaat van het boekhoudpakket waar de facturen naar geexporteerd moeten worden.