De export van een factuur vanuit InvoiceSharing naar TBlox lukt niet.
U krijgt deze foutmeldingen:
Elektronische factuur bevat geen leverancier (234)
De valuta van de leverancier komt niet overeen met de valuta op de elektronische factuur (242)

De reden hiervan is dat TBlox geen crediteur kan vinden die overeenkomt met de gegevens op de factuur die vanuit InvoiceSharing gestuurd wordt.

De oplossing: Controleer of de volgende gegevens identiek zijn op de factuur in InvoiceSharing en in uw crediteuren stamgegevens:

EAN
KvK nummer
BTW nummer
Bankrekening nummer
IBAN
Debiteuren nummer

Er moet minimaal 1 gegeven gelijk zijn, en alle  gegevens die ingevuld zijn, moeten ook gelijk zijn.


Neem contact op met de TBlox helpdesk wanneer u er niet uitkomt.