Het kan voorkomen dat er een nieuwe NZI/product(groep) ontstaat bij een leverancier.
Logischerwijs is er nog geen grootboekrekening gekoppeld aan deze nieuwe NZI/product(groep). 

Om te voorkomen dat er geen grootboekrekening wordt geëxporteerd kan er een boekhoudrobotinstructie
gemaakt worden die ervoor zorgt dat er een vaste grootboekrekening wordt geëxporteerd.

In onderstaande afbeelding is te zien dat de boekhoudrobotinstructie van toepassing is op alle leveranciers
(dit door de filter in te stellen op 'is niet' met als waarde -ALLE), vervolgens is de actie het boeken van ALLE
facturen op een vaste grootboekrekening. Let er op dat deze boekhoudrobotinstructie zo hoog mogelijk
op de lijst met boekhoudrobotinstructies staat, de instructies overschrijven elkaar namelijk!