NL01 - IS-Algemeen

NL01.01.01 - Introductie
InvoiceSharing gebruikt u om digitale facturen te versturen en te ontvangen. Dit doet u op de volgende manieren. Om uw factuur naar uw klanten te versture...
Di, 27 Okt, 2015 om 4:19 PM
NL01.01.02 - Hoe werkt InvoiceSharing?
Nu weet u waarvoor u InvoiceSharing kunt gebruiken. Hieronder volgt een korte beschrijving over hoe InvoiceSharing werkt. Het i...
Vr, 19 Sep, 2014 om 9:33 PM
NL01.01.03 - Waar ga ik InvoiceSharing voor gebruiken?
In het vorig hoofdstuk heeft u een beeld gekregen hoe InvoiceSharing werkt en waarvoor u InvoiceSharing kunt gebruiken. Dit hoofdstuk en de volgende parag...
Di, 27 Okt, 2015 om 5:09 PM
NL01.02.01 - Hoe maak ik een inschrijving als mijn bedrijf InvoiceSharing nog niet gebruikt?
Het is belangrijk om te weten voordat u zich inschrijft of u InvoiceSharing gaat gebruiken als ontvanger of als verzender van digitale facturen of allebei...
Vr, 7 Mrt, 2014 om 1:23 PM
NL01.02.02 - Hoe registreer ik mijn bedrijf?
Nu bent u ingelogd bij InvoiceSharing. Alleen gebruikt uw bedrijf geen InvoiceSharing. Zodra u bent ingelogd ziet u dan gelijk het formulier waarmee u uw...
Ma, 13 Okt, 2014 om 4:09 PM
NL01.03 - Wat doe ik op de pagina Dashboard?
U weet nu hoe u leveranciers uitnodigt, een factuur upload, waar u het Digitale facturenarchief voor gebruikt, hoe u een koppeling maakt en hoe u uw boek...
Wo, 6 Nov, 2013 om 2:38 PM
NL01.04 - Wat kan ik op de pagina Tijdlijn doen?
Hiervoor heeft u gezien waar u de pagina Dashboard voor kunt gebruiken. De pagina Tijdlijn kunt u voor verschillende zaken gebruiken. Zo kunt u op deze p...
Vr, 25 Okt, 2013 om 1:56 PM
NL01.05.01 - Kun je iets meer uitweiden over de meest gebruikelijke technische setup en additionele functionele procedures die jullie klanten hanteren in geval van communicatie via HTTPS?
Elke klant werkt met andere applicaties. Wij leveren de factuur aan op de manier zoals Readsoft deze wenst te ontvangen. Hoe Readsoft deze factuur in de ...
Vr, 31 Jan, 2014 om 5:35 PM
NL01.05.02 - Ondersteunen jullie Invoices in UBL formaat en hoeveel klanten maken hiervan gebruik?
Ja, UBL wordt door de meeste Exact klanten gebruikt. Zojuist hebben wij een partnership met simpler Invoices (initiatief overheid) afgesloten. Het formaa...
Vr, 25 Okt, 2013 om 1:56 PM
NL01.05.03 - Is het mogelijk een link naar de factuur mee te sturen in het Invoice UBL bericht, zodat (bevoegden) vanuit USG de pdf kunnen openen vanaf Invoice Sharing platform?
Ja, er kan een link naar de factuur in het UBL formaat meegegeven worden. Het is ook mogelijk de PDF factuur in het UBL formaat mee te sturen.
Vr, 25 Okt, 2013 om 1:56 PM