Er bestaan digitale en elektronische facturen. Er is wel een verschil tussen elektronisch en digitaal. Maar dat onderscheid is anders dan wat je zo 1, 2, 3 denkt.  ‘Elektronisch’ is een juridische term. ‘Digitaal’ is een verschijningsvorm. Net zoals bij handtekeningen het geval is. Een voorbeeld:

”” De juridische term is ‘elektronische handtekening’. Een verschijningsvorm van een elektronische handtekening is een digitale handtekening. Een digitale handtekening kan een plaatje zijn en is meestal niet rechtsgeldig. Een gekwalificeerd digitaal certificaat levert een geavanceerde elektronische handtekening op: een handtekening waaraan heel veel juridische waarborgen toegekend mogen worden. Rechtsgeldigheid is een van deze waarborgen.””

Dat onderscheid is er niet bij e-facturen. Kortom: een digitale factuur is een e-factuur en vice versa.

En PDF, is dat ook een e-factuur?

Een factuur die zich niet op een papieren informatiedrager (lees: A4 tje) bevindt, is een elektronische factuur. Een PDF factuur bevindt zich niet op een papieren informatiedrager en is dus een elektronische factuur. Aldus de Nederlandse wet en de Europese richtlijn.

De Nederlandse wetgever, in de persoon van –nu- Jan Kees de Jager, heeft expliciet PDF en mail benoemd als voorbeelden van een e-factuur. De Europese wetgever noemt PDF ook met zoveel woorden.

Maar let op!

Een PDF factuur mag dus een digitale of elektronische factuur genoemd worden maar inhoudelijk is er een groot verschil tussen een PDF factuur en een echte elektronische factuur! Lees hier meer over het grote verschil tussen een PDF factuur en een echte digitale / elektronische factuur.

Bron: http://platformelfa.nl/6102/discussie-7-feiten-en-fabels-over-pdf-facturen/